Ibuprofen

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ibuprofen:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Brufen SR  Parallelimporteret depottabletter  800 mg
Brufen®  BGP Products filmovertrukne tabletter  600 mg
depottabletter  800 mg
Ibumax®  Vitabalans filmovertrukne tabletter  200 mg
filmovertrukne tabletter  400 mg
filmovertrukne tabletter  600 mg
Ibumetin®  Takeda Pharma filmovertrukne tabletter  400 mg
filmovertrukne tabletter  600 mg
Ibuprofen "Actavis"  Actavis filmovertrukne tabletter  400 mg
filmovertrukne tabletter  600 mg
Ibuprofen "Orifarm"  Orifarm Generics filmovertrukne tabletter  200 mg
filmovertrukne tabletter  400 mg
filmovertrukne tabletter  600 mg
Ibuprofen "Teva"  TEVA filmovertrukne tabletter  200 mg
filmovertrukne tabletter  400 mg
Ibutop®  Actavis creme  5%
Ipren® filmovertrukne tabletter  Takeda Pharma filmovertrukne tabletter  200 mg
Ipren® gel  Takeda Pharma gel  5%
Pedea®  Orphan Europe injektionsvæske, opl.  5 mg/ml