Avibactam

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Avibactam:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Zavicefta, komb.  Pfizer pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2000mg+500mg Ceftazidim