Canakinumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Canakinumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ilaris®  Novartis injektionsvæske, opl.  150 mg/ml
pulver til injektionsvæske, opl.  150 mg