Ambroxol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ambroxol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Mucoangin®  Boehringer Ingelheim sugetabletter  20 mg