Bortezomib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Bortezomib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Bortezomib "Teva"  TEVA pulver til injektionsvæske, opl.  3,5 mg
Velcade  Janssen pulver til injektionsvæske, opl.  3,5 mg