Dienogest

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Dienogest:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Qlaira®, komb.  Bayer filmovertrukne tabletter Estradiolvalerat
Visanne  Bayer tabletter  2 mg