Calciumchlorid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Calciumchlorid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Accusol 35, komb.  Nikisso hæmodiafiltreringsvæske Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Accusol 35 Kalium, komb.  Nikisso hæmodiafiltreringsvæske  2 mmol/l Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmodiafiltreringsvæske  4 mmol/l Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Artiss®, komb.  Baxter vævsklæber Aprotinin
Fibrinogen
Human trombin
Koagulationsfaktor XIII
balance glucos calcium, komb.  Fresenius Medical Care peritonealdialysevæske Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumlactat
bicaVera Glucose, komb.  Fresenius Medical Care peritonealdialysevæske Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Calciumchlorid "SAD"  SAD injektionsvæske  0,5 mmol/ml
Duosol®, komb.  B. Braun Medical hæmofiltreringsvæske Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmofiltreringsvæske  2 millimol/l Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmofiltreringsvæske  4 millimol/l Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Elektrolyt "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Glucose
Kaliumchlorid
Kobberacetat
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Natriumiodid
Zinkacetat
Extraneal, komb.  Baxter peritonealdialysevæske  75 mg/ml Icodextrin
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumlactat
Gelaspan, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning  4 % Gelatine
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Hemosol B0®, komb.  Baxter hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumlactat
Multibic, komb.  Fresenius Medical Care hæmofiltreringsvæske Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmofiltreringsvæske  2 mmol/l Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmofiltreringsvæske  4 mmol/l Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Nutrineal® PD4, komb.  Baxter peritonealdialysevæske Arginin
Glycin
Histidin
Isoleucin
L-alanin
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumchlorid
Natriumlactat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Phoxilium, komb.  Baxter hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske  1,2 mmol/l Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Physioneal, komb.  Baxter peritonealdialysevæske  38,6 mg/ml Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumlactat
peritonealdialysevæske  13,6 mg/ml Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumlactat
peritonealdialysevæske  22,7 mg/ml Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumlactat
Prismasol, komb.  Baxter hæmofiltreringsvæske Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Mælkesyre
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Ringer-Acetat "Baxter" Viaflo, komb.  Baxter infusionsvæske, opløsning Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Ringer-acetat "Fresenius Kabi", komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Ringerfundin®, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Æblesyre
Ringer-klorid "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Kaliumchlorid
Natriumchlorid
Ringer-lactat "Fresenius Kabi", komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Kaliumchlorid
Natriumchlorid
Natriumlactat
Ringer-laktat "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Kaliumchlorid
Natriumchlorid
Natriumlactat
Tetraspan, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning  60 mg/ml Hydroxyethylstivelse
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Æblesyre
Tisseel, komb.  Baxter vævsklæber Aprotinin
Fibrinogen
Human trombin
Koagulationsfaktor XIII