Diuretika (hypertension)

C03

Revideret: 26.04.2017

Anvendelsesområder

Diuretika kan kombineres med samtlige andre antihypertensiva. Ved kronisk nyreinsufficiens er en kombination af diuretika og ACE-hæmmer eller angiotensin II-antagonist initial behandling. Furosemid givet som bolus eller infusion er effektivt, især ved overhydrerede patienter og patienter med nyreinsufficiens ved hypertensiv krise. Se endvidere Diuretika

Præparatvalg

Behandling med thiazid foretrækkes ved behandling af ukompliceret hypertension.  

Loop-diuretika er særligt indiceret til hypertensionsbehandling af patienter med kardiale ødemer og patienter med nedsat nyrefunktion (serum-kreatinin > 200 mikromol/l/eGFR under 30 ml/min). Man må i disse tilfælde ofte anvende store doser; 3-4 mg bumetanid eller 125-500 mg furosemid eller mere dgl.  

 

I tilfælde, hvor hypertensionen på trods af normal nyrefunktion overvejende synes at være afhængig af væskevolumen, kan kaliumbesparende diuretika anvendes evt. i kombination med andre diuretika. 

Ved anvendelse af loop-diuretika skal kreatinin kontrolleres jævnligt, og ved thiazid anbefales kontrol af elektrolytter 2 uger efter start af behandling eller ændring i dosis og herefter mindst en gang årligt. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Nedsat leverfunktion 

 

Kontraindiceret ved:  

Bendroflumethiazid 

Stærkt nedsat leverfunktion 

Eplerenon 

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 

Hydrochlorthiazid 

Stærkt nedsat leverfunktion 

Indapamid 

Stærkt nedsat leverfunktion 

 

Nedsat nyrefunktion 

 

Kontraindiceret ved:  

Bendroflumethiazid 

Stærkt nedsat nyrefunktion 

Eplerenon 

Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) 

Hydrochlorthiazid 

Stærkt nedsat nyrefunktion 

Indapamid 

Stærkt nedsat nyrefunktion 

Spironolacton 

Akut og kronisk nyreinsufficiens 

 

Bivirkninger

Hyperglykæmi og nedsat glucosetolerance ses ved behandling med thiazider, men ses sjældent ved lav dosering. Impotens er beskrevet ved thiazidbehandling.
 
 
Gå til toppen af siden...