Aminosyrer (Antifibrinolytika)

B02AA

Revideret: 27.03.2017

Tranexamsyre er en syntetisk aminosyre, som kompetitivt hæmmer aktivering af plaminogen, hvorved plasminmedieret nedbrydning af bl.a. fibrin, fibrinogen, fibronektin og komplement C1 reduceres. 

Anvendelsesområder

Tranexamsyre anvendes til: 

 

  • Forebyggelse og behandling af blødning, hvor høj fibrinolyseaktivitet kan antages at være en medvirkende årsag, enten i form af generel fibrinolyse (fx fibrinolysebehandling, hyperfibrinolytisk syndrom, plasminogenaktivatorproducerende tumorer og svær post partum blødning) eller lokal høj fibrinolyseaktivitet (fx menoragi, epistaxis, prostatektomi, blærekirurgi og tandekstraktion). 
  • Forebyggelse af blødning efter knæ- og hoftealloplastik.
  • Forebyggelse og behandling af hereditært angioødem.

Doseringsforslag

  • Individuelt afhængigt af indikationen, typisk 15-25 mg/kg 3-4 gange dgl. ved normal nyrefunktion. Til børn anvendes samme dosering. 
  • Hvis der kommer gastro-intestinale bivirkninger (diarré, kvalme, opkastning), reduceres dosis.

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Tranexamsyre er kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion. Kan anvendes ved nedsat leverfunktion. 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Kontraindikationer

  • Aktiv trombotisk sygdom som fx dyb venetrombose, lungeemboli, arteriel trombose og cerebral trombose
  • Subaraknoidalblødning, undtagen i den akutte fase
  • Kramper i anamnese
  • Dissemineret intravaskulær koagulation, undtagen ved akut dissemineret intravaskulær koagulation ledsaget af svær hyperfibrinolyse og fibrinogenmangel
  • Nedsat nyre - eller leverfunktion (se ovenfor).

Graviditet

Passerer placenta, og i navlesnorsblod findes ret høje koncentrationer efter intravenøs tilførsel til moderen. Erfaringsgrundlaget er ringe, og tranexamsyre bør så vidt muligt ikke anvendes. Er dog indiceret i specielle tilfælde (fx ved abruptio placentae). Samtidig antitrombotisk profylakse bør overvejes. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Tranexamsyre Cyklokapron®
Parallelimport
Udgået 18.12.2017
tabletter  500 mg 30 stk. (blister)  
Tranexamsyre Cyklokapron®
Parallelimport
Udgået 18.12.2017
tabletter  500 mg 60 stk. (blister)  
Tranexamsyre Cyklokapron®
Parallelimport
Udgået 18.12.2017
tabletter  500 mg 100 stk. (blister)  
Tranexamsyre Cyklonova
Alternova
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   23,05
Tranexamsyre Cyklonova
Alternova
filmovertrukne tabletter  500 mg 60 stk. (blister)   20,58
Tranexamsyre Cyklonova
Alternova
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   16,23
Tranexamsyre Pilexam
Pilum Pharma
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 10 x 5 ml   169,10
Tranexamsyre Tranexamsyre "2care4"
Parallelimport
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 10 x 5 ml   126,40
Tranexamsyre Tranexamsyre "Life"
Life
injektionsvæske, opløsning  100 mg/ml 10 x 5 ml   142,18
Tranexamsyre Tranexamsyre "Life"
Life
injektionsvæske, opløsning  100 mg/ml 5 x 10 ml   142,18
Tranexamsyre Tranexamsyre "Paranova"
Parallelimport
Udgået 18.12.2017
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 10 x 5 ml  
Tranexamsyre Tranexamsyre "Pfizer"
Pfizer
injektionsvæske, opløsning  100 mg/ml 10 x 5 ml   118,34

Referencer

1371. Kagoma YK, Crowther MA, Douketis J et al. Use of antifibrinolytic therapy to reduce transfusion in patients undergoing orthopedic surgery: A systematic review of randomized trials. Thromb Res. 2009; 123(5):687-96, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19007970 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
3139. Naoulou B, Tsai MC. Efficacy of tranexamic acid in the treatment of idiopathic and non-functional heavy menstrual bleeding: a systematic review. Acta Odstet Gynesol Scand. 2012; 91(5):529-37, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22229782 (Lokaliseret 27. marts 2017)
 
3140. CRASH-2 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2010; 376(9734):23-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20554319 (Lokaliseret 27. marts 2017)
 
 
 
Gå til toppen af siden...