Daclizumab

L04AC

Revideret: 20.03.2018

Anvendelsesområder

OBS: Dette lægemiddel er pr. 05.03.18 trukket tilbage fra markedet på grund af mistanke om inflammatoriske hjerneskader hos patienter i behandling med Zinbryta®

 

Daclizumab er et monoclonalt antistof rettet mod CD25, α-delen af den højaffine IL-2 receptor, 

 

Daclizumab HYP 150 mg månedligt er indiceret til behandling af voksne patienter med attakvis multipel sklerose. Daclizumab HYP administreres subkutant 150 mg månedligt. 

 

I et klinisk forsøg fandtes behandling med daclizumab at nedsætte antallet af attakker med 54 % sammenlignet med placebo og reducere risikoen for forværring på EDSS-skalaen bekræftet efter 12 uger med 57 %. 

 

I et andet klinisk forsøg fandtes effekten af daclizumab i forhold til interferon-beta-1a intramuskulært 30 mikrogram ugentligt at reducere attakhyppigheden med 45 %, mens risikoen for forværring på EDSS-skalaen bekræftet efter 12 uger ikke fandtes statistisk signifikant ændret. 

Daclizumab vurderes at have effekt på linje med de mest effektive orale behandlinger som fx fingolimod og dimethylfumarat.  

Behandlingsvejledning

Før behandling med daclizumab skal leverenzymer (ALAT og ASAT) samt bilirubin måles. Alanin aminotransferase (ALAT) bør monitoreres en gang månedligt under behandling med daclizumab og op til 4 måneder efter den sidste behandling. Start af behandling anbefales ikke til patienter med forhøjelse af ALAT eller ASAT mere end 2 gange øverste normalgrænse. 

 

Opfølgning af behandling

Alanin aminotransferase (ALAT) bør monitoreres en gang månedligt under behandling med daclizumab og op til 4 måneder efter den sidste behandling.  

 

Patienter med bivirkninger på daclizumab kan skifte behandling til fingolimod eller til natalizumab, hvis de er JC-virus antistof negative eller JC-virus antistof positive med lavt index. Patienter, som er JC-virus antistof positive med højt index, bør skifte til fingolimod eller alemtuzumab. 

 

MR-scanning bør foretages efter 3 og 12 måneder og herefter årligt. Ved sygdomsgennembrud under behandling fingolimod med kan patienter med beskedent klinisk sygdomsgennembrud eller udelukkende MR sygdomsgennembrud kan skiftes til fingolimod eller til natalizumab, hvis de er JC-virus antistof negative eller JC-virus antistof positive med lavt index, mens patienter med JC-virus antistoffer med højt index kan skifte til fingolimod eller alemtuzumab. Patienter med svære kliniske sygdomsgennembrud bør skifte direkte til alemtuzumab. 

Bivirkninger

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Farmakodynamik

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Daclizumab Zinbryta
Biogen
Udgået 12.03.2018
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 1 stk.  
 
 
Gå til toppen af siden...