Cefalosporin kombineret med β-lactamasehæmmer (β-lactamantibiotika)

J01DI

Revideret: 11.04.2018

Ceftazidim i kombination med avibactam

Kan anvendes til behandling af voksne med komplicerede intraabdominale infektioner sammen med metronidazol. Desuden til behandling af komplicerede urinvejsinfektioner, herunder pyelonefritis og ved nosokomiel pneumoni. Pseudomonas aeruginosa behandles i kombination med et aminoglykosid eller fluorquinolon

 

Ceftazidim i kombination med avibactam har effekt på mange, men ikke alle, Extended Spectrum β-Lactamase(ESBL)-producerende enterobakterier, og nogle, men ikke alle, carbapenemaseproducerende bakterier (CPO). Ceftazidim i kombination med avibactam har ikke effekt på bakterier, som producerer metallo-β-lactamaser.  

 

Behandling af infektioner med begrænsede behandlingsmuligheder bør være i samråd med læge med erfaring i behandling af infektioner med multiresistente bakterier. 

 

Stenotrophomonas maltophilia og Acinetobacter spp. er ikke følsomme for ceftazidim i kombination med avibactam. 

Ceftazidim i kombination med avibactam har ringe eller ingen aktivitet mod de fleste grampositive bakterier og anaerobe bakterier. 

Ceftolozan i kombination med tazobactam

Kan anvendes ved alvorlige komplicerede intraabdominale infektioner sammen med metronidazol(2771). Desuden ved komplicerede urinvejsinfektioner, herunder pyelonefritis, der er forårsaget af Pseudomonas aeruginosa og andre gramnegative stave med specifik følsomhed over for ceftolozan i kombination med tazobactam (2772), Pseudomonas aeruginosa behandles i kombination med et aminoglykosid eller fluorquinolon.  

Ceftolozan i kombination med tazobactam har effekt på mange, men ikke alle, Extended Spectrum β-lactamase (ESBL)-producerende enterobakterier, fx E. coli og K. pneumoniae, men er ikke effektivt ved infektioner forårsaget af carbapenemaseproducerende bakterier. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Avibactam
Ceftazidim
Zavicefta
Pfizer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2000mg+500mg 10 htgl.   3.485,24
Ceftolozan
Tazobactam
Zerbaxa
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 g/0,5 g 10 stk.   2.518,81

Referencer

2771 Solomkin J, Hershberger E, Miller B et al Ceftolozane/Tazobactam Plus Metronidazole for Compli-cated Intra-abdominal Infections in an Era of Multidrug Resistance: Results From a Randomized, Double-Blind, Phase 3 Trial (ASPECT-cIAI) Clin Infect Dis 2015 60(10) 1462-71 2015 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25670823

 

2772 Wagenlehner FM, Umeh O, Steenbergen J et al Ceftolozane-tazobactam compared with levofloxacin in the treatment of complicated urinary-tract infections, including pyelonephritis: a randomised, double-blind, phase 3 trial (ASPECT-cUTI) Lancet 2015 385 1949-56 2015 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25931244

 
 
 
Gå til toppen af siden...