Andre hjertestimulerende midler

C01CX

Revideret: 05.02.2018

Levosimendan øger hjertets kontraktionskraft (inotropi) via en øgning af myokardiets følsomhed for calcium og virker samtidig vasodilaterende via effekt på ATP-følsomme kaliumkanaler og hæmning af fosfodiesterase III. De resulterende hæmodynamiske effekter er stigning i hjertets minutvolumen og fald i hjertets fyldningstryk samt reduktion i pulmonal- og systemisk blodtryk (reduktion i pre- og afterload).  

 

Levosimendans hæmodynamiske kliniske effekter er i praksis meget lig andre inodilatatorer, som dobutamin og milrinon, men stoffets aktive metabolitter har 3-4 dages halveringstid, hvilket giver en mere protraheret virkningsprofil. 

Anvendelsesområder

Levosimendan anvendes som korttids (6-24 timer) infusion til patienter med akut forværring af kronisk hjertesvigt i situationer, hvor øvrig behandling ikke er tilstrækkelig. Anvendes alene på symptomatisk indikation når inotropibehandling skønnes indiceret, idet effekt på langtidsoverlevelse og morbiditet ikke er påvist i denne patientpopulation. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Kontraindiceret ved:  

  • Stærkt nedsat nyrefunktion (eGFR < 30 ml/min)
  • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Levosimendan Simdax®
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 ml   6.193,66
 
 
Gå til toppen af siden...