Antipsykotika - forsigtighedsregler

N05A

Revideret: 08.03.2017

Forsigtighedsregler

  • Prostatahypertrofi: Forsigtighed bør udvises ved anvendelse af højdosis antipsykotika med antiadrinerg og antikolinerg aktivitet på grund af risiko for urinretention.
  • Nedsat nyrefunktion: Nedsat dosering af antipsykotika.
  • Hjertesygdom: Antipsykotika, især sertindol og ziprasidon, men også haloperidol, kan øge QTc-intervallet. Forsigtighed skal specielt udvises ved elektrolytforstyrrelser. Der bør, om muligt, tages ekg inden anvendelse af antipsykotika. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger.
  • Svære leverlidelser: Forsigtighed bør udvises.
  • Glaukom: Behandling med antikolinergt virkende antipsykotika kan provokere udvikling af snævervinklet glaukom, og der bør altid udspørges om symptomer på glaukom (regnbuesyn, øjensmerter osv.) før behandlingen startes.
  • Hyperglykæmi: Øget risiko for hyperglykæmi hos patienter i behandling med 2. generations antipsykotika, specielt clozapin og olanzapin. Især patienter med overvægt, diabetes eller diabetesdisposition, bør have deres fasteblodsukker og fastelipider kontrolleret med passende mellemrum.
  • Parkinsonisme: Antipsykotika kan forværre parkinsonsymptomerne hos patienter med Parkinsons sygdom. Clozapin i beskedne doser eller alternativt quetiapin i beskedne doser kan anvendes.
 
 
Gå til toppen af siden...