Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

N05A

Revideret: 08.03.2017

Graviditet

Behandlingen bør foregå i samarbejde med en speciallæge i psykiatri. Valget af lægemiddel kan sætte den behandlende læge i et dilemma, idet en acceptabel klinisk effekt kan være opnået efter lang tids justering af behandlingen. Patienten vil i denne situation ofte være i behandling med antipsykotika, hvor der er utilstrækkelige data til et meningsfyldt risikoestimat under graviditeten. 

 

Mængden af safety data er størst for olanzapin med mere end 1.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Det vil generelt være mindre hensigtsmæssigt at anvende perfenazin, da dette produkt ikke er markedsført i Danmark (kan rekvireres på udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen), og i praksis vil de fleste patienter skulle skiftes fra anden igangværende behandling. For quetiapin (især) og risperidon er mængden af safety data nu væsentligt mere solid sammenlignet med det tidligere anbefalede perfenazin. Andre faktorer kan spille en væsentlig rolle i behandlingsvalget, så som komplians individuelt behandlingsrespons og uhensigtsmæssig metabolisk bivirkningsprofil. Alle andre præparater end de nævnte bør principielt undgås, da datamængden er utilstrækkelig til et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Dosis bør justeres til den lavest effektive dosis, eventuelt under vejledning af plasmakoncentrationsbestemmelse. 

 

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Amning

Følgende midler bør være førstevalg til ammende: Olanzapinquetiapinflupentixolzuclopenthixolrisperidon perfenazin (udgået fra det danske marked, men kan på udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen). Den relative vægtjusterede dosis er lav for disse midler, og bivirkninger er kun sjældent beskrevet. Visse andre antipsykotika medfører også en lav eksposition, men kvaliteten og mængden af data er mindre - se endvidere de enkelte præparatbeskrivelser. 

Referencer

2785. Larsen ER, Damkier P, Pedersen LH et al. Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2015; 445:1-28, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26344706 (Lokaliseret 24. maj 2016)
 
2868. Chisolm MS, Payne JL. Management of psychotropic drugs during pregnancy. BMJ. 2016; 532, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26791406 (Lokaliseret 24. maj 2016)
 
2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 24. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...