Angiotensin II-receptorblokkere og calciumantagonister i kombination med hydrochlorthiazid

C09DX

Revideret: 11.06.2018

Anvendelsesområder

Reduktion i antal tabletter øger compliance, så kombinationspræparater kan derfor være fordelagtige. Blodtrykket falder svarende til effekten af enkeltstofferne, som indgår i kombinationspræparatet. Her en angiotensin II-antagonist, en calciumantagonist og et thiazid.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Kontraindiceret ved: 

  • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.
  • Stærkt nedsat nyrefunktion pga. indhold af thiazid.

Kontraindikationer

Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister. 

 

Kombinationen af ACE-hæmmer og angiotensin II-antagonist bør undgås på grund af mistanke om let øget cancerrisiko (3143). Ingen af de to stofgrupper er i sig selv associeret med øget cancerrisiko. Desuden er en gavnlig effekt af kombinationsbehandling ved hypertension eller diabetisk nyresygdom ikke dokumenteret. 

 

Samtidig behandling med aliskirenholdige lægemidler er kontraindiceret til patienter med type 1- og 2-diabetes eller med moderat til alvorlig nedsat nyrefunktion og som samtidig er i behandling med en angiotensin II-antagonist. 

I forhold til alle andre patienter bør lægen nøje vurdere fordele og ulemper ved fortsat behandling med aliskiren i kombination med en angiotensin II-antagonist. 

Graviditet

Angiotensin II-receptorblokkere 

Erfaring savnes. Skal, på lige fod med ACE-hæmmere, undgås. 

 

Calciumantagonister 

Der er generelt få data, som belyser sikkerheden ved anvendelse af calciumantagonister under graviditet. Der er flest data for verapamil og nifedipin, og disse bør anvendes, hvis anvendelsen af calciumantagonister skønnes nødvendig. I Danmark er der tradition for at anvende nifedipin.  

 

Diuretika 

Diuretika bør sædvanligvis ikke anvendes til gravide, kun på særlige indikationer og under visse forudsætninger. Specialistopgave. 

Se endvidere Hypertension hos gravide.  

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Amlodipin
Hydrochlorthiazid
Valsartan
Exforge® HCT
Novartis
filmovertrukne tabletter  5 mg+160 mg+12,5 mg 28 stk. (blister)  
Amlodipin
Hydrochlorthiazid
Valsartan
Exforge® HCT
Novartis
filmovertrukne tabletter  10 mg+160 mg+12,5 mg 28 stk. (blister)  

Referencer

3143. Bangalore S, Kumar S, Kjeldsen SE et al. Antihypertensive drugs and risk of cancer. Lancet Oncol. 2011; Jan; 12(1):65-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123111 (Lokaliseret 29. marts 2017)
 

3143 Bangalore S, Kumar S, Kjeldsen SE et al Antihypertensive drugs and risk of cancer Lancet Oncol 2011 Jan; 12(1) 65-82 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123111

 
 
 
Gå til toppen af siden...