CNS-deprimerende midler

N07X

Revideret: 22.03.2017

Katapleksi er en pludselig indsættende svækkelse eller ophævelse af muskeltonus i de tværstribede muskler, der angivet efter hyppighed forekommer i ansigtet, halsen, ekstremiteterne eller truncus. Symptomet forekommer hos halvdelen af patienter med narkolepsi, yderst sjældent som isoleret symptom. Patogenesen er som ved de øvrige følgesymptomer til narkolepsi en forøget forekomst af aktivitet i de REM-søvn inducerende CNS-mekanismer.
Natriumoxybat reducerer antallet af katapleksitilfælde hos voksne patienter og børn med narkolepsi. Virkningsmekanismen kendes ikke. Der kan dog være tale om et resultat af den søvnforbedrende virkning i form af øgning af dybsøvnen og forbedring af søvneffektiviteten. I de kliniske studier, hvor der blev dokumenteret effekt, var omkring 80% af patienterne i samtidig behandling med CNS-stimulantia.
Stort set alle antidepressive lægemidler har en REM-søvnundertrykkende virkning, og behandling med SNRI,tricykliske antidepressiva eller SSRI er normalt førstevalg: Venlafaxin (37.5-75 mg dgl.), imipramin (20-75 mg dgl.) eller clomipramin (10-75 mg dgl.), alternativt citalopram (10-20 mg dgl.) eller andet SSRI-præparat

Forsigtighedsregler

På grund af natriumoxybats misbrugspotentiale bør muligheden for tidligere medicin- eller stofmisbrug overvejes nøje. På grund af risiko for svær respirationsdepression skal endvidere udvises forsigtighed ved respiratorisk lidelse, herunder særlig søvnapnø, som forekommer hos en større procentdel af patienter med narkolepsi. Lægemidlet må ikke tages samtidig med alkohol på grund af risiko for respirationspåvirkning, hvilket patienterne og deres pårørende skal informeres om inden behandlingsstart. Dette skal patienterne informeres om. Yderligere bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af respirationsdeprimerende lægemidler. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Natriumoxybat Xyrem
UCB Nordic
oral opløsning  500 mg/ml 180 ml   260,08
 
 
Gå til toppen af siden...