Anagrelid

L01XX

Revideret: 07.03.2018

Anagrelid anvendes ved myeloproliferative syndromer til at reducere symptomgivende trombocytose. Anagrelid er en fosfodiesterase-III-hæmmer. 

 

Virkemåden er ikke kendt i alle detaljer, men både in vitro og in vivo studier viser, at antallet af trombocytter reduceres via anagrelids hæmmende effekt på megakaryocytter, der reduceres i antal, størrelse og indhold af kerner samt modnes dårligere. Levetiden af de dannede trombocytter påvirkes ikke. Anagrelid har ingen antiaggregatorisk effekt på trombocytter i den dosering, der anvendes til at reducere antallet af trombocytter. 

  

Da anagrelid er en fosfodiesterase-III-hæmmer, har det en inotrop, kronotrop og vasodilatatorisk effekt, hvorved der kan optræde kardielle bivirkninger, og forsigtighed skal udvises ved hjertesygdom i anamnesen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Anagrelid Anagrelide "Sandoz"
Sandoz
hårde kapsler  0,5 mg 100 stk.  
Anagrelid Xagrid®
Shire Sweden
hårde kapsler  0,5 mg 100 stk.  
Anagrelid Xagrid®
Shire Sweden
hårde kapsler  0,5 mg 100 stk. (Abacus)  
 
 
Gå til toppen af siden...