Cinacalcet og etelcalcetid

H05BX

Revideret: 05.02.2018

Behandlingsvejledning

Sekundær hyperparatyroidisme (SHPT) ved kronisk nyresygdom
Denne tilstand forebygges og behandles konventionelt med et calciumtilskud, fosfatbindere og 1α-hydroxylerede D-vitaminmetabolitter eller paricalcitol. Se endvidere Midler mod hyperfosfatæmi og Vitamin D og analoger.
Denne behandling kan imidlertid medføre episoder af hypercalcæmi og hyperfosfatæmi, der ofte forværres ved brug af større doser calcium som fosfatbinder - særligt i forbindelse med aktive D-vitaminmetabolitter, der øger den intestinale absorption af calcium og fosfat. Disse metaboliske forstyrrelser medfører ofte utilstrækkelig biokemisk kontrol og dermed progression af knoglesygdommen. Desuden øger de risikoen for vaskulære forkalkninger og død. 

 

En nyere metaanalyse har rapporteret reduceret mortalitet ved brug af aktiveret D vitamin (2233). Analysen var dog limiteret af, at der var tale om observationelle studier. 

 

Et nyere dansk studie tyder ikke på, at der er forskel mellem alfacalcidol (1α-hydroxyleret D-vitamin) og paricalcitol mht. evnen til at kontrollere SHPT ved nedsat nyrefunktion (2232), omend der syntes at være en interaktion mellem typen af D-vitamin og PTH niveauerne ved baseline. Denne konklusion understøttes af en meta-analyse, der dog fandt insufficient evidens og behov for flere studier (3293)

Ved sammenligning af de forskellige vitamin D-receptoragonister (alfacalcidol, calcitriol og paricalcitol) skal det erindres, at disse ikke er ækvipotente. 

 

Samtidig behandling med cinacalcet medfører bedre kontrol af SHPT i form af et fald i P-fosfat, Ca x PO4-produktet og basisk fosfatase (2880). Der er vist signifikant reduktion i hyppigheden af paratyroidektomi ved brug af cinacalcet (2880). Ved mild SHPT ved nedsat nyrefunktion, synes cinacalcet ikke at forebygge frakturer, omend en subgruppe-analyse kunne tyde på en effekt ved svær SHPT (2880).  

Etelcalcetid kan bruges på linje med cinacalcet ved denne tilstand (3293)


Primær hyperparatyroidisme (PHPT) 

Behandlingen er primært kirurgisk. Cinacalcet kan anvendes ved symptomatisk PHPT, såfremt det ikke lykkes at kontrollere sygdommen ved kirurgisk behandling, eller hvis kirurgi er kontraindiceret (2543). Behandlingen er endvidere hensigtsmæssig i tilfælde af hypercalcæmisk krise, som skyldes hyperparatyroid hypercalcæmi. Dosis er 30 mg 2 gange dgl., evt. stigende til 60 mg 2 gange dgl. Man skal være opmærksom på risikoen for kvalme, der kan vanskeliggøre adækvat væskeindtag (2545). Behandlingen øger ikke BMD (1476), og der findes ikke evidens for effekt på hårde endepunkter. Ved samtidig osteoporose kan der suppleres med fx et bisfosfonat (2543)


Tertiær hyperparatyroidisme (THPT) ved nyreinsufficiens eller efter nyretransplantation
Behandlingen ved THPT er primært kirurgisk (2879). Cinacalcet kan anvendes ved symptomatisk THPT, såfremt det ikke lykkes at kontrollere sygdommen ved kirurgisk behandling, eller hvis kirurgi er kontraindiceret (2880). Doseringen er 30 mg 1 gang dgl. stigende til maksimalt 180 mg 1 gang dgl. afhængig af graden af hypercalcæmi og serum-PTH. 


Cancer parathyroidea 

Behandlingen er primært kirurgisk. Ved persisterende symptomatisk hypercalcæmi (specialistopgave) kan cinacalcet anvendes (1340) evt. i kombination med bisfosfonat. 

Farmakodynamik

Cinacalcet og etelcalcetid virker agonistisk på den calciumsensitive receptor (CaSR) i bl.a. gll. parathyroideae. Herved reduceres PTH-sekretionen efter få timer. Faldet i plasma-PTH medfører et fald i plasma-calcium, indtil der er etableret en ny ligevægtstilstand. Ved kronisk behandling kan reduktionen i plasma-PTH, plasma-calcium og Ca x PO4-produktet vedligeholdes. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (2 x 14) (blister)   133,83
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (blister)(Orifarm)   135,36
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (blister) (Abacus)   133,89
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (2 x 14) (blister)   122,99
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (blister)(Orifarm)   123,78
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  90 mg 28 stk. (2 x 14) (blister)   122,77
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  90 mg 28 stk. (blister)(Orifarm)   123,26
Etelcalcetid Parsabiv
Amgen
injektionsvæske, opl.  2,5 mg 6 stk.   124,16
Etelcalcetid Parsabiv
Amgen
injektionsvæske, opl.  5 mg 6 stk.   122,90
Etelcalcetid Parsabiv
Amgen
injektionsvæske, opl.  10 mg 6 stk.   122,25

Referencer

3294. Xie Y, Su P, Sun Y et al. Comparative efficacy and safety of paricalcitol versus vitamin D receptor activators for dialysis patients with secondary hyperparathyroidism: a meta-analysis of randomized controlled trials.. BMC Nephrol. 2017; 18(1):272, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28841848 (Lokaliseret 6. februar 2018)
 
3295. Clinical practice guideline update for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of vhronis kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD). Kidney International Supplements. 2017; 7:1-59, http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/2017-KDIGO-CKD-MBD-GL-Update.pdf (Lokaliseret 5. februar 2018)
 

1340 Silverberg SJ, Rubin MR, Faiman C et al Cinacalcet hydrochloride reduces the serum calcium concentration in inoperable parathyroid carcinoma J Clin Endocrinol Metab 2007 92(10) 3803-8 2007 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17666472

 

1476 Peacock M, Bolognese MA, Borofsky M et al Cinacalcet treatment of primary hyperparathyroidism: biochemical and bone densitometric outcomes in a five-year study J Clin Endocrinol Metab 2009 94(12) 4860-7 2009 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19837909

 

2232 Hansen D, Rasmussen K, Danielsen H et al No difference between alfacalcidol and paricalcitol in the treatment of secondary hyperparathyroidism in hemodialysis patients: a randomized crossover trial Kidney Int 2011 80(8) 841-50 2011 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21832979

 

2233 Zheng Z, Shi H, Jia J et al Vitamin D supplementation and mortality risk in chronic kidney disease: a meta-analysis of 20 observational studies BMC Nephrol 2013 14 199 2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24066946

 

2543 Marcocci C, Bollerslev J, Khan AA et al Medical management of primary hyperparathyroidism: proceedings of the fourth international workshop on the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism J Clin Endocrinol Metab 2014 99(10) 3607-18 2014 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25162668

 

2545 Schwarz P, Body JJ, Cap J et al The PRIMARA study: a prospective, descriptive, observational study to review cinacalcet use in patients with primary hyperparathyroidism in clinical practice Eur J Endocrinol 2014 171(6) 727-35 2014 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25240499

 

2879 Lorenz K, Bartsch DK, Sancho JJ et al Surgical management of secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease - a consensus report of the European Society of Endocrine Surgeons Langenbecks Arch Surg 2015 400(8) 907-27 2015 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26429790

 

2880 Komaba H, Fukagawa M Cinacalcet and Clinical Outcomes in Dialysis Semin Dial 2015 28(6) 594-603 2015 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26265359

 

3293 Block GA, Bushinsky DA, Cunningham J et al Effect of Etelcalcetide vs Placebo on Serum Parathyroid Hormone in Patients Re-ceiving Hemodialysis With Secondary Hyperparathyroidism: Two Randomized Clinical Trials JAMA 2017 31(2) 146-55 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28097355

 
 
 
Gå til toppen af siden...