Cinacalcet

H05BX

Revideret: 24.01.2017

Behandlingsvejledning

Sekundær hyperparatyroidisme (SHPT) ved kronisk nyresygdom
Denne tilstand forebygges og behandles konventionelt med et calciumtilskud, fosfatbindere og 1α-hydroxylerede D-vitaminmetabolitter og paricalcitol. Se endvidere Midler mod hyperfosfatæmi og Vitamin D og analoger.
Denne behandling kan imidlertid medføre episoder af hypercalcæmi og hyperfosfatæmi, der ofte forværres ved brug af større doser calcium som fosfatbinder - særligt i forbindelse med aktive D-vitaminmetabolitter, der øger den intestinale absorption af calcium og fosfat. Disse metaboliske forstyrrelser medfører ofte utilstrækkelig biokemisk kontrol og dermed progression af knoglesygdommen. Desuden øger de risikoen for vaskulære forkalkninger og død. 

 

En nyere metaanalyse har rapporteret reduceret mortalitet ved brug af aktiveret D vitamin . Analysen var dog limiteret af, at der var tale om observationelle studier. 

 

Et nyere dansk studie tyder ikke på, at der er forskel mellem alfacalcidol (1α-hydroxyleret D-vitamin) og paricalcitol mht. evnen til at kontrollere SHPT ved nedsat nyrefunktion , omend der syntes at være en interaktion mellem typen af D-vitamin og PTH niveauerne ved baseline.  

 

Samtidig behandling med cinacalcet medfører bedre kontrol af SHPT i form af et fald i P-fosfat, Ca x PO4-produktet og basisk fosfatase . Der er vist signifikant reduktion i hyppigheden af paratyroidektomi ved brug af cinacalcet . Ved mild SHPT ved nedsat nyrefunktion, synes cinacalcet ikke at forebygge frakturer, omend en subgruppe-analyse kunne tyde på en effekt ved svær SHPT .  


Primær hyperparatyroidisme (PHPT) 

Behandlingen er primært kirurgisk. Cinacalcet kan anvendes ved symptomatisk PHPT, såfremt det ikke lykkes at kontrollere sygdommen ved kirurgisk behandling, eller hvis kirurgi er kontraindiceret . Behandlingen er endvidere hensigtsmæssig i tilfælde af hypercalcæmisk krise, som skyldes hyperparatyroid hypercalcæmi. Dosis er 30 mg 2 gange dgl., evt. stigende til 60 mg 2 gange dgl. Man skal være opmærksom på risikoen for kvalme, der kan vanskeliggøre adækvat væskeindtag . Behandlingen øger ikke BMD , og der findes ikke evidens for effekt på hårde endepunkter. Ved samtidig osteoporose kan der suppleres med fx et bisfosfonat


Tertiær hyperparatyroidisme (THPT) ved nyreinsufficiens eller efter nyretransplantation
Behandlingen ved THPT er primært kirurgisk . Cinacalcet kan anvendes ved symptomatisk THPT, såfremt det ikke lykkes at kontrollere sygdommen ved kirurgisk behandling, eller hvis kirurgi er kontraindiceret . Doseringen er 30 mg 1 gang dgl. stigende til maksimalt 180 mg 1 gang dgl. afhængig af graden af hypercalcæmi og serum-PTH. 


Cancer parathyroidea 

Behandlingen er primært kirurgisk. Ved persisterende symptomatisk hypercalcæmi (specialistopgave) kan cinacalcet anvendes evt. i kombination med bisfosfonat. 

Farmakodynamik

Cinacalcet virker agonistisk på den calciumsensitive receptor (CaSR) i bl.a. gll. parathyroideae. Herved reduceres PTH-sekretionen efter få timer. Faldet i plasma-PTH medfører et fald i plasma-calcium, indtil der er etableret en ny ligevægtstilstand. Ved kronisk behandling kan reduktionen i plasma-PTH, plasma-calcium og Ca x PO4-produktet vedligeholdes i mere end 3 år. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (2 x 14) (blister)   133,83
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (blister)(Orifarm)   134,16
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (2 x 14) (blister)   122,99
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  90 mg 28 stk. (2 x 14) (blister)   122,77

Referencer

1340. Silverberg SJ, Rubin MR, Faiman C et al. Cinacalcet hydrochloride reduces the serum calcium concentration in inoperable parathyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab. 2007; 92(10):3803-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17666472 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
1476. Peacock M, Bolognese MA, Borofsky M et al. Cinacalcet treatment of primary hyperparathyroidism: biochemical and bone densitometric outcomes in a five-year study. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94(12):4860-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19837909 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2232. Hansen D, Rasmussen K, Danielsen H et al. No difference between alfacalcidol and paricalcitol in the treatment of secondary hyperparathyroidism in hemodialysis patients: a randomized crossover trial. Kidney Int. 2011; 80(8):841-50, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21832979 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2233. Zheng Z, Shi H, Jia J et al. Vitamin D supplementation and mortality risk in chronic kidney disease: a meta-analysis of 20 observational studies. BMC Nephrol. 2013; 14:199, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24066946 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2543. Marcocci C, Bollerslev J, Khan AA et al. Medical management of primary hyperparathyroidism: proceedings of the fourth international workshop on the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99(10):3607-18, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25162668 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2545. Schwarz P, Body JJ, Cap J et al. The PRIMARA study: a prospective, descriptive, observational study to review cinacalcet use in patients with primary hyperparathyroidism in clinical practice. Eur J Endocrinol. 2014; 171(6):727-35, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25240499 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2879. Lorenz K, Bartsch DK, Sancho JJ et al. Surgical management of secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease - a consensus report of the European Society of Endocrine Surgeons. Langenbecks Arch Surg. 2015; 400(8):907-27, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26429790 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2880. Komaba H, Fukagawa M. Cinacalcet and Clinical Outcomes in Dialysis. Semin Dial. 2015; 28(6):594-603, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26265359 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...