Antineoplastiske antistoffer og Fc-fusionsproteiner

L01XC

Revideret: 10.11.2017

Antineoplastiske antistoffer er rettet mod antigener, som udtrykkes på tumorceller, vaskulære celler relateret til tumorceller eller på immunceller. Antistofferne har forskellige virkningsmekanismer, og antistoffer rettet mod samme antigen kan også have forskellig virkningsmekanisme afhængig af, hvilken epitop af antigenet det genkender og/eller deres interaktion med det øvrige immunsystem. Antistofferne i gruppen er modificerede humane eller kimære, bestående af antistofkomponenter fra både mennesker og dyr, hvilket reducerer immunogeniciteten og øger evnen til at interagere med humane effektorceller. 

 

Virkningsmekanismer omfatter: 

  • Nedregulering af vækstfaktorreceptorer på cellerne og/eller blokade af receptors interaktion med vækstfaktor, hvorved intracellulære signalkaskader, der stimulerer cellevækst og overlevelse, inhiberes.
  • Aktivering af det immunologiske respons mod tumor, herunder aktivering af komplementmedieret cytolyse og antistofafhængig cellulær cytotoksicitet.
  • Blokering af receptorer på T-lymfocytten eller tilhørende ligander i tumorvæv, som ellers ved indbyrdes interaktion ville inhibere T-lymfocyt responset. En mekanisme, som også kaldes ”checkpoint inhibition”.
  • Et antistof-lægemiddelkonjugat består af et nonspecifikt celletoksisk stof bundet til et monklonalt antistof. Ved antistoffets binding til antigen bringes det celletoksiske stof direkte til tumorcellen.
  • Bispecifikke T-celle engager (BiTE) antistof. Et antistof med to bindingssteder, som binder sig til hhv. CD3 på T-lymfocytten samt til et antigen på den maligne celle. Når de to celler er forbundne, aktiveres T-lymfocytten og bliver cytotoksisk, hvorved den maligne celle elimineres.

 

Antistofferne tåles generelt godt. De bivirkninger, som hyppigst ses, er specifikke og afhængig af "target". Fælles er, at de er mere eller mindre immunogene og har potentiale for at give infusionsreaktioner.  

 

Antineoplastiske Fc-fusionsproteiner består af et Fc-immunglobulindomæne koblet til et andet protein. Det er oftest det fusionerede protein, som udgør den terapeutiske effekt, hvor Fc-immunglobulindomænet øger effekten bl.a. via interaktion med Fc-receptorer på humane immunceller og forlængelse af stoffets halveringstid. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Brentuximab vedotin Adcetris
Takeda Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  50 mg 1 stk.  
Ofatumumab Arzerra
Novartis
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 3 x 5 ml  
Ofatumumab Arzerra
Novartis
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 50 ml  
Bevacizumab Avastin®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 1 x 4 ml  
Bevacizumab Avastin®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 1 x 16 ml  
Avelumab Bavencio
Merck
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 10 ml  
Inotuzumab ozogamicin Besponsa
Pfizer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg 1 stk.  
Blinatumomab Blincyto
Amgen
pulv. t. konc. og opl. til infusionsv., opl.  38,5 mikrogram 1 sæt  
Ramucirumab Cyramza
Eli Lilly
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 10 ml  
Ramucirumab Cyramza
Eli Lilly
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 50 ml  
Daratumumab Darzalex
Janssen
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 ml  
Daratumumab Darzalex
Janssen
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 20 ml  
Elotuzumab Empliciti
Bristol-Myers Squibb
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg 1 stk.  
Elotuzumab Empliciti
Bristol-Myers Squibb
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  400 mg 1 stk.  
Cetuximab Erbitux®
Merck
infusionsvæske, opløsning  5 mg/ml 20 ml  
Cetuximab Erbitux®
Merck
infusionsvæske, opløsning  5 mg/ml 100 ml  
Obinutuzumab Gazyvaro
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  1000 mg 1 stk.  
Trastuzumab Herceptin®
Roche
injektionsvæske, opl.  600 mg/5 ml 1 stk.  
Trastuzumab Herceptin®
Roche
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  150 mg 1 htgl.  
Trastuzumab emtansin Kadcyla
Roche
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.  
Trastuzumab emtansin Kadcyla
Roche
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  160 mg 1 stk.  
Pembrolizumab Keytruda®
MSD
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 4 ml  
Pembrolizumab Keytruda®
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  50 mg 1 stk.  
Olaratumab Lartruvo
Eli Lilly
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 50 ml  
Rituximab Mabthera®
Roche
injektionsvæske, opl. til subkutan inj.  1400 mg 1 stk.  
Rituximab Mabthera®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 2 stk.  
Rituximab Mabthera®
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  
Nivolumab Opdivo
Bristol-Myers Squibb
konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg/10 ml 1 stk.  
Nivolumab Opdivo
Bristol-Myers Squibb
konc. til infusionsvæske, opl.  40 mg/4 ml 1 stk.  
Pertuzumab Perjeta
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  420 mg 1 stk.  
Necitumumab Portrazza
Eli Lilly
konc. til infusionsvæske, opl.  800 mg 1 stk.  
Rituximab Ritemvia
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  
Atezolizumab Tecentriq
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  1200 mg 1 stk.  
Panitumumab Vectibix
Amgen
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 ml  
Panitumumab Vectibix
Amgen
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 20 ml  
Ipilimumab Yervoy®
Bristol-Myers Squibb
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 ml  
Ipilimumab Yervoy®
Bristol-Myers Squibb
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 40 ml  
 
 
Gå til toppen af siden...