Hyaluronsyre

M09AX

Revideret: 27.02.2017

  

Nøgleprocessen ved udvikling af osteoartrose er øget nedbrydning af bruskkomponenter, herunder kollagen og proteoglykaner. Ledbruskens indhold af hyaluronsyre er nedsat, og i ledvæsken dominerer lav-molekylære former, hvilket er baggrunden for den nedsatte viskositet. Disse forhold udgør grundlaget for at anvende intraartikulær hyaluronsyreindgift ved osteoartrose. 

Anvendelsesområder

Indikationerne for anvendelse af intraartikulær hyaluronsyre/hyaluronat ved knæosteoartrose er ikke præcist afgrænset. I beslutningsgrundlaget bør indgå betydelig mulighed for ingen eller beskeden effekt, minimal risiko for infektion ved intraartikulær adgang, mulighed for at gennemføre gentagne injektioner samt en ikke ubetydelig pris. I de danske nationale kliniske retningslinjer for knæartrose anføres: "Hyaluroninjektioner har ingen sikker effekt på knæartrose og kan ikke anbefales som behandling heraf"- se Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen, oktober 2012.  

Behandlingsvejledning

Det anbefales, at hyaluronsyre administreres én gang ugentligt i 3-5 uger. Behandlingen skal foregå aseptisk, og forud for injektion skal der foretages aspiration af evt. ledvæske. Intraartikulær hyaluronsyrebehandling er kontraindiceret ved mistanke om infektion. Intraartikulær glukokortikoidbehandling bør undgås i behandlingsperioden. 

Bivirkninger

Der er ikke beskrevet systemiske bivirkninger, men på injektionsstedet er beskrevet smerte, kløe og lokale hudreaktioner i form af udslæt og hævelse.

Farmakodynamik

Virkningsmekanismerne er ikke afklaret. Den langvarige effekt i visse undersøgelser på smerter synes ikke forklaret ved en viskositetsøgende og lubrikerende virkning. Det er uvist, om behandlingen kan mindske brusknedbrydningen. Klinisk kontrollerede undersøgelser med smerter som effektparameter viser forskellige resultater varierende mellem nogen eller ingen effekt sammenlignet med placebo. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Natriumhyaluronat Hyalart
Parallelimport
injektionsvæske, opl. i sprøjte  10,3 mg/ml 3 x 2 ml   79,51
Natriumhyaluronat Hyalgan®
Parallelimport
injektionsvæske, opl. i sprøjte  10,3 mg/ml 3 x 2 ml   79,63

Referencer

395. Evanich JD, Evanich CJ, Wright MB et al. Efficacy of intraarticular hyaluronic acid injections in knee osteoarthritis. Clin Orthop Relat Res. 2001; 390:173-81, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11550864 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
1292. Lundsgaard C, Dufour N, Fallentin E et al. Intra-articular sodium hyaluronate 2 mL versus physiological saline 20 mL versus physiological saline 2 mL for painful knee osteoarthritis: a randomized clinical trial. Scand J Rheumatol. 2008; 37:142-50, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18415773 (Lokaliseret 7. juni 2016)
 
1795. Jordan K M, Arden N K, Doherty M et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003; 62:1145-55, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14644851 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
1796. Zhang W, Moskowitz R W, Nuki G et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage. 2008; 16:137-62, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18279766 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
1797. Bannuru RR, Natov NS, Dasi UR et al. Therapeutic trajectory following intra-articular hyaluronic acid injection in knee osteoarthritis - meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2011; 19:611-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21443958 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
2734. Meheux CJ, McCulloch PC, Lintner DM et al. Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Arthroscopy. 2016; 32:495-505, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26432430 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
2735. Monticone M, Frizziero A, Rovere G et al. Hyaluronic acid intra-articular Injection and exercise therapy: effects on pain and disability in subjects affected by lower limb joints osteoarthritis. The Italian Society of Physical and Rehabilitation Medicine (SIMFER) systematic review. Eur J Phys Rehabil Med. 2015; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26365146 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
3066. Jørgensen A, Stengaard-Pedersen K, Simonsen O et al. Intra-articular hyaluronan is without clinical effect in knee osteoarthritis: a multi-centre, randomised, placebo-controlled, double-blind study of 337 patients followed for 1 year. Ann Rheum Dis. 2010; (69)6):1097-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447955 (Lokaliseret 27. februar 2017)
 
 
 
Gå til toppen af siden...