Min.medicin.dk

Revisionsdato: 02.08.2016

Hvad er min.medicin.dk?
Min.medicin.dk er en hjemmeside om medicin, sygdom og behandling skrevet i et let tilgængeligt sprog. Oplysningerne er målrettet dig, der er patient, pårørende eller ansat i sundhedssektoren. Min.medicin.dk er også et arbejdsredskab, som bruges af sosu-assistenter, sosu-hjælpere og andet personale, som arbejder i plejesektoren, på bosteder og lignende.  

 

Hvis du har en længerevarende sundhedsuddannelse, anbefaler vi, at du bruger pro.medicin.dk. Pro.medicin.dk er på fagsprog og er målrettet den klinisk aktive læge, sygeplejerske, farmaceut, farmakonom eller lignende. 

 

Informationen fra min.medicin.dk findes på netdoktor.dk og apoteket.dk, så når du søger information om medicin disse steder, hentes den her fra min.medicin.dk. Desuden bruges information fra min.medicin.dk på hospitaler, sygehuse og i en række kommuners omsorgssystemer.  

 

Beskrivelse af de enkelte præparater kan printes ud og gives som skriftlig information til patienterne. 

 

Vil du integrere min.medicin.dk's information i dit system eller på din hjemmeside?
Mange aktører på sundhedsområdet har min.medicin.dk's information integreret i deres systemer eller hjemmmesider. Læs mere om, hvilke forskellige muligheder du har for at integrere data fra min.medicin.dk i dit system eller på din hjemmeside

 

Min.medicin.dk nyt logo 

 

Hvad kan jeg finde på min.medicin.dk? 

 • Medicin: Beskrivelser af al medicin på det danske marked. For hvert lægemiddel kan du bl.a. læse, hvad medicinen bruges til, hvordan den virker, og hvilke bivirkninger du kan få, hvis du bruger medicinen. Læs mere om den information, der er i en præparatbeskrivelse.
 • Sygdomme: Beskrivelser af sygdomme, og hvordan de behandles. Mange sygdomsbeskrivelser indeholder tegninger, animationer eller fotos. Ved mange sygdomme er der links til en beskrivelse af de mest almindelige undersøgelser, der foretages ved udredning af din sygdom.
 • Temaer: Fokus på forskellige store sygdomsområder, fx astma, diabetes, KOL og forhøjet blodtryk. Temaerne indeholder typisk film, slideshows og artikler.
 • Identifikation: Har du fundet en tablet eller en kapsel, du ikke ved, hvad indeholder, kan du finde det i funktionen Genkend medicin. Du kan søge på kærv, farve, figur, tekst eller tal på tabletten. Læs mere om det nordiske samarbejde om fotos af tabletter og kapsler.

Hvordan udarbejdes min.medicin.dk?
Medicinbeskrivelserne på min.medicin.dk tager udgangspunkt i medicinbeskrivelserne på pro.medicin.dk. De er omskrevet af redaktionssekretariatet efter en række redaktionelle principper, så medicinbeskrivelserne sprogligt og indholdsmæssigt dækker målgruppen på min.medicin.dk. Sygdomsbeskrivelser og den øvrige information på min.medicin.dk udarbejdes af en lang række speciallæger, redaktionen og af redaktionssekretariatet på min.medicin.dk. Forfatterens navn står efter teksten. Alt materiale godkendes af ansvarshavende redaktør, ledende overlæge Henrik Friis

 

Redaktion 

Redaktionen på min.medicin.dk består af: 

 • Ansvarshavende redaktør: Ledende overlæge, Henrik Friis
 • Fagredaktør: Informationsfarmaceut, Louise Thrane
 • Web- og kommunikationsansvarlig: Cand. comm., B.MedSc., Tone M. Reersted.

Redaktionen lægger den faglige linje for min.medicin.dk. Redaktionen beslutter hvilke film, slideshows, nye sygdomsbeskrivelser og artikler, der skal udarbejdes. Koordinerer samarbejde med eksterne lægefaglige specialister, det øvrige sekretariat, pro.medicin.dk's redaktion og andre samarbejdsparter. Redaktionen sikrer desuden løbende opdatering af alle tekster med undtagelse af præparatbeskrivelser. Præparatbeskrivelserne varetages af redaktionssekretariatet. 

 

Redaktionssekretariat 

Redaktionssekretariatet består af fem farmaceuter, to produktassistenter, en kommunikationsansvarlig og en direktør, som alle er fuldtidsansatte i Dansk Lægemiddel Information A/S. Sekretariatet sikrer løbende opdatering af præparatbeskrivelserne på min.medicin.dk i takt med Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk.  

 

Sekretariatet:  

 • Informationsfarmaceut Christianna Marinakis, cma@dli.dk
 • Informationsfarmaceut Lotte Hedegaard, lh@dli.dk
 • Informationsfarmaceut Louise Thrane, lt@dli.dk, fagredaktør på min.medicin.dk
 • Informationsfarmaceut Niels Lunding, nl@dli.dk
 • Informationskonsulent cand. comm. et pharm. Thomas Nødvig, tn@dli.dk
 • Produktassistent, Helle Dyjak, hd@dli.dk, ansvarlig for fotos af tabletter og kapsler
 • Produktassistent, Gitte Scheel Liljeroth, gli@dli.dk
 • Kommunikationsansvarlig og projektleder, cand. comm., BMedSc, Tone M. Reersted, tmr@dli.dk
 • Ledelse: Direktør Jørgen Aagren Nielsen, jn@dli.dk

 

 

Sådan finansieres min.medicin.dk
Min.medicin.dk finansieres på flere måder: 

 

• Lægemiddelvirksomheder betaler en licens for hvert lægemiddel, der omtales i medicin.dk. 

• Regioner og kommuner betaler for at integrere min.medicin.dk i deres hospitals- og omsorgssystemer. 

• En række private kunder betaler for at bruge min.medicin.dk's information på deres egne sider. 

 

Om eventuelle interessekonflikter 

For at imødekomme behovet for størst mulig gennemsigtighed omkring udarbejdelsen af medicin.dk, er der indsat links til Sundhedsstyrelsens liste over læger og tandlæger med tilladt tilknytning til industrien ved alle forfattere og referenter på medicin.dk. Herved får du let adgang til information om en forfatters eller referents eventuelle interessekonflikt. Læs mere om Øget gennemsigtighed på medicin.dk

 

Om cookies på min.medicin.dk 

Når du besøger min.medicin.dk, modtager du automatisk cookies. Læs mere om cookies

 

Statistik over besøgende på min.medicin.dk - Google Analytics 

Vi følger dagligt søgestatistikken på min.medicin.dk ved hjælp af Googles statistikfacilitet, Google Analytics. Det gør vi for løbende at kunne justere på opsætning og indhold på min.medicin.dk, så indholdet bliver så relevant for brugeren som muligt. 

 

Udgiver 

Min.medicin.dk udgives af 

 

Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI A/S) 

Lersø Parkallé 101 

2100 København Ø 

kontakt@medicin.dk 

www.dli.dk 

tlf. +4539274488