Niels Henrik Buus
(Referent)

Dansk Nefrologisk Selskab
Niels Henrik Buus, Afdelingslæge, dr.med.
Nyremedicinsk afdeling C
Århus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger