Karin Grønbæk
(Referent)

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Karin Grønbæk, Overlæge
Gastroenheden, Medicinsk sektion 360
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger