Stig Ejdrup Andersen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Stig Ejdrup Andersen, Overlæge, ph.d.
Klinisk Farmakologisk Enhed
Roskilde Sygehus
2400 København NV
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger