Thue Bryndorf
(Referent)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Thue Bryndorf, Overlæge, dr.med.
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger