Henrik Verder
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Henrik Verder, Overlæge, dr.med.
Børneafdelingen
Holbæk Sygehus
4300 Holbæk
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger