Kim Kristensen
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Kim Kristensen, Overlæge, dr.med.
Børneafdelingen
Næstved Sygehus
4700 Næstved
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger