Poul-Erik Kofoed
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Poul-Erik Kofoed, Ledende overlæge, dr.med.
Pædiatrisk afdeling
Kolding Sygehus
6000 Kolding
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger