Jens Aage Stauning
(Referent)

Dansk Selskab for Almen Medicin
Jens Aage Stauning, Praktiserende læge
Lægehuset
Bartholinsgade 6, opg. R
1356 København K
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger