Poul Erik Buchholtz Hansen
(Referent)

Dansk Psykiatrisk Selskab
Poul Erik Buchholtz Hansen, Ledende overlæge
Afdeling N
Århus Universitetshospital, Risskov
8240 Risskov
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger