Sven Felsby
(Referent)

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Sven Felsby, Overlæge
Anæstesiologisk og Intensiv afdeling I
Skejby Sygehus
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger