Martin Døssing
(Referent)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Martin Døssing, Overlæge, dr.med.
Aleris-Hamlet Hospitaler
Gyngemose Parkvej
2860 Søborg
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger