Jesper Mehlsen
(Referent)

Dansk Cardiologisk Selskab
Jesper Mehlsen, Overlæge
Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling
Frederiksberg Hospital
2000 Frederiksberg
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger