Ib Christian Klausen
(Referent)

Dansk Cardiologisk Selskab
Ib Christian Klausen, Overlæge, dr.med.
Kardiologisk afsnit, Medicinsk afd.
Regionshospitalet
8800 Viborg
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger