Jens Erik Nielsen-Kudsk
(Referent)

Dansk Cardiologisk Selskab
Jens Erik Nielsen-Kudsk, Overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk afdeling B
Skejby Sygehus
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger