Axel Brock
(Referent)

Dansk Endokrinologisk Selskab
Axel Brock, Overlæge, dr.med.
Klinisk Biokemisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
8800 Viborg
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger