Henrik Birgens
(Forfatter)

Dansk Hæmatologisk Selskab
Henrik Birgens, Overlæge, dr.med.
Medicinsk Hæmatologisk afdeling
Herlev Hospital
2730 Herlev
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger